Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17732:2022

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Terminologi

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17732:2022

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Terminologi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies terminology for soil improvers and growing media.
Annex A contains an overview of all terms defined in this document in alphabetical order.

Ämnesområden

Jordbruk (01.040.65) Gödselmedel (65.080)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 17732:2022

Jordförbättringsmedel och odlingssubstrat - Terminologi
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Soil improvers and growing media - Terminology

Artikelnummer: STD-80035930

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-06-10

Antal sidor: 24