Standard Svensk standard · SS-EN 1333

Rörledningar - Nominellt tryck, PN

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN 1333:2006

Ämnesområden

Fluidsystem och komponenter (01.040.23) Rörflänsar, kopplingar och andra röranslutningar (23.040.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Pipework components - Definition and selection ofPN

Artikelnummer: STD-20063

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-02-21

Antal sidor: 8

Ersätter: SMS 1230

Ersätts av: SS-EN 1333:2006