Standard Svensk standard · SS-EN 378-2:2008+A1:2009

Kylanläggningar och värmepumpar - Säkerhets- och miljökrav - Del 2: Utformning, konstruktion, provning, märkning och dokumentation

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 378-2:2008+A2:2012 , SS-EN 378-2:2008+A2:2012
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 378-2:2008+A1:2009

Kylanläggningar och värmepumpar - Säkerhets- och miljökrav - Del 2: Utformning, konstruktion, provning, märkning och dokumentation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna Europastandard är tillämplig för konstruktion, tillverkning och installation av kylsystem inklusive rör-ledning, komponenter och material och inklusive biutrustning direkt tillhörande sådana system. Den specifi-cerar också krav för provning, igångkörning, märkning och dokumentation. Om det värmeöverförande mediet inte vid atmosfärstryck är en gas är kraven för kretsar för värmeöverförande fluider undantagna med undan-tag för säkerhetsutrustningar som tillhör kylsystemet. Den är inte tillämplig för kylsystem med luft eller vatten som köldmedium och täcker inte krav för utrustningar avsedda att användas i potentiellt explosiva atmosfär. Följande biutrustning omfattas; — fläktar och fläktmotorer; — elektriska motorer och transmissioner för öppna kompressorsystem Den här Europastandarden specificerar krav relaterade till stationära och mobila system av alla storlekar, inklusive värmepumpar. System som använder andra köldmedier än de som anges i Bilaga E av SS-EN 378-1:2008 omfattas inte av denna standard så länge som en säkerhetsgrupp inte är bestämd. Grundläggande säkerhetskrav för kylsystem definierade i SS-EN 378-1:2008 är tillämpliga för denna standard. Grundläggande krav för installationsplatsen som den definieras i SS-EN 378-3:2008 är tillämpliga. Denna Europastandard är inte tillämplig för kylsystem och värmepumpar som är tillverkade före datumet av dess publicering som EN standard.

Ämnesområden

Energi- och värmeöverföring (01.040.27) Kyl- och värmepumpsanläggningar (14.230) Värmepumpar (27.080) Kylteknik (27.200)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 378-2:2008+A1:2009

Kylanläggningar och värmepumpar - Säkerhets- och miljökrav - Del 2: Utformning, konstruktion, provning, märkning och dokumentation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Kyl- och värmepumpsanläggningar - Säkerhet, SIS/TK 243

Internationell titel: Refrigerating systems and heat pumps - Safety and environmental requirements - Part 2: Design, construction, testing, marking and documentation

Artikelnummer: STD-69653

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-05-11

Antal sidor: 76

Finns även på: SS-EN 378-2:2008+A1:2009

Ersätter: SS-EN 378-2:2008

Ersätts av: SS-EN 378-2:2008+A2:2012 , SS-EN 378-2:2008+A2:2012