Standard Svensk standard · SS-ISO 7078

Byggmätning - Utsättning, mätning och inmätning - Terminologi och vägledning

Status: Gällande

Omfattning
This Standard defines terms, that are commonly used in procedures for setting out, measurement and surveying in building construction. lt also gives equivalent German terms in the annex.

Ämnesområden

Byggnadsmaterial och byggnader (01.040.91) Längd- och vinkelmätning (17.040) Tekniska aspekter (91.010.30) Konstruktionsteknik (91.200)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Information för byggande och förvaltning, SIS/TK 269

Internationell titel: Building construction - Procedures for setting out, measurement and surveying - Vocabulary and guidance notes

Artikelnummer: STD-4490

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-01-01

Antal sidor: 60

Ersätter: SIS 21101