Standard Svensk standard · SS-ISO 19445:2016

Grafisk teknik - Metadata för grafiska arbetsflöden - XMP-metadata för bild- och dokumentkorrektur (ISO 19445:2016, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies the set of metadata to be used to communicate the approval status, proof preparation and viewing parameters for images and documents that are used in the graphic arts print production workflow.

Ämnesområden

Tryckeri- och förlagsverksamhet (01.140.40) IT- tillämpningar inom information, dokumentation och förlagsverksamhet (35.240.30) Grafisk teknik Allmänt (37.100.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Grafisk teknik, SIS/TK 434

Internationell titel: Graphic technology - Metadata for graphic arts workflow - XMP metadata for image and document proofing (ISO 19445:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8021096

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-06-21

Antal sidor: 24