Standard Svensk standard · SS-ISO 13008:2012

Information och dokumentation - Arbetssätt för konvertering och migrering av digital verksamhetsinformation (ISO 13008:2012, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 13008:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13008:2012

Information och dokumentation - Arbetssätt för konvertering och migrering av digital verksamhetsinformation (ISO 13008:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifes the planning issues, requirements and procedures for the conversion and/or migration of digital records (which includes digital objects plus metadata) in order to preserve the authenticity, reliability, integrity and usability of such records as evidence of business transactions. These digital records can be active or residing in a repository.These procedures do not comprehensively cover:- backup systems;— preservation of digital records;— functionality of trusted digital repositories;— the process of converting analogue formats to digital formats and vice versa.

Ämnesområden

Informationsvetenskap (01.140.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 13008:2012

Information och dokumentation - Arbetssätt för konvertering och migrering av digital verksamhetsinformation (ISO 13008:2012, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Informationsförvaltning, SIS/TK 546

Internationell titel: Information and documentation - Digital records conversion and migration process (ISO 13008:2012, IDT)

Artikelnummer: STD-86731

Utgåva: 1

Fastställd: 2012-06-27

Antal sidor: 44

Ersätts av: SS-ISO 13008:2024