Standard Svensk standard · SS-ISO 11108

Information och dokumentation - Arkivpapper - Krav för åldringsbeständighet och hållbarhet

Status: Gällande

Denna standard anger kraven för arkivpapper, alltså för dokument som är avsedda att förvaras under obegränsad tid och tåla upprepad hantering.

Utöver de krav som definieras i standarden för permanent papper – SS-EN ISO 9706:1997 – innehåller SS-ISO 11108 dessutom bland annat krav på fibersammansättning, ytvikt och vikstyrka. Standarden anger också vad en provningsrapport ska innehålla.

Om ett papper uppfyller kraven i SS-ISO 11108 uppfyller det även kraven i SS-EN ISO 9706.

Standarden är tvåspråkig, både svenska och engelska.

Ämnesområden

Informationsvetenskap (01.140.20) Papper och papp (85.060)


Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Information and documentation - Archival paper - Requirements for performance and durability

Artikelnummer: STD-20605

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-05-23

Antal sidor: 12