Standard Svensk standard · SS-ISO 11108

Information och dokumentation - Arkivpapper - Krav för åldringsbeständighet och hållbarhet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11108

Information och dokumentation - Arkivpapper - Krav för åldringsbeständighet och hållbarhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Denna standard anger kraven för arkivpapper, alltså för dokument som är avsedda att förvaras under obegränsad tid och tåla upprepad hantering.

Utöver de krav som definieras i standarden för permanent papper – SS-EN ISO 9706:1997 – innehåller SS-ISO 11108 dessutom bland annat krav på fibersammansättning, ytvikt och vikstyrka. Standarden anger också vad en provningsrapport ska innehålla.

Om ett papper uppfyller kraven i SS-ISO 11108 uppfyller det även kraven i SS-EN ISO 9706.

Standarden är tvåspråkig, både svenska och engelska.

Ämnesområden

Informationsvetenskap (01.140.20) Papper och papp (85.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 11108

Information och dokumentation - Arkivpapper - Krav för åldringsbeständighet och hållbarhet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: Informationsförvaltning, SIS/TK 546

Internationell titel: Information and documentation - Archival paper - Requirements for performance and durability

Artikelnummer: STD-20605

Utgåva: 1

Fastställd: 1997-05-23

Antal sidor: 12