Standard Svensk standard · SS-ISO 2575:2010/Amd 5:2016

Vägfordon - Symboler för reglage, mätare och indikeringslampor - Tillägg 5 (ISO 2575:2010/Amd 5:2016, IDT)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies symbols (i.e. conventional signs) for use on controls, indicators and tell-tales applying to passenger cars, light and heavy commercial vehicles and buses, to ensure identification and facilitate use.

It also indicates the colours of possible optical tell-tales, which inform the driver of either correct operation or malfunctioning of the related devices.

Ämnesområden

Speciell utrustning (01.080.20) Indikerings- och styrutustningar (43.040.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fordonsergonomi, SIS/TK 238

Internationell titel: Road vehicles - Symbols for controls, indicators and tell-tales - Amendment 5 (ISO 2575:2010/Amd 5:2016, IDT)

Artikelnummer: STD-8022067

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-08-19

Antal sidor: 12

Tillägg till: SS-ISO 2575:2010