Standard Svensk standard · SS-ISO 2575:2004/Amd 1:2005

Vägfordon - Symboler för reglage, mätare och indikeringslampor (ISO 2575:2004/Amd.1:2005, IDT)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 2575:2010
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2575:2004/Amd 1:2005

Vägfordon - Symboler för reglage, mätare och indikeringslampor (ISO 2575:2004/Amd.1:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Speciell utrustning (01.080.20) Indikerings- och styrutustningar (43.040.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 2575:2004/Amd 1:2005

Vägfordon - Symboler för reglage, mätare och indikeringslampor (ISO 2575:2004/Amd.1:2005, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fordonsergonomi, SIS/TK 238

Internationell titel: Road vehicles - Symbols for controls, indicators and tell-tales (ISO 2575:2004/Amd.1:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-40114

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-06

Antal sidor: 6

Ersätter: SS-ISO 2575/Amd 4

Tillägg till: SS-ISO 2575:2004

Ersätts av: SS-ISO 2575:2010