Standard Svensk standard · SS-EN 50121-3-1

Svensk titel Järnvägstillämpningar - Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) - Del 3-1: Fordon - Tåg och kompletta lok och vagnar

Status: Gällande till 2019-10-24

Ämnesområden

Elektromagnetisk kompatibilitet Allmänt Rälsfordon Allmänt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 3-1: Rolling stock - Train and complete vehicle

Artikelnummer: STD-3336599

Utgåva: 3

Fastställd: 2015-05-13

Antal sidor: 22

Ersätter: SS-EN 50121-3-1 C 1 , SS-EN 50121-3-1

Parallell utgåva: SS-EN 50121-3-1