Standardutveckling · SIS/TK 608

Transportörer och Staplingskranar

EU-kommissionen gav europeiska standardiseringen i uppdrag att inom CEN/TC 148 arbeta fram europeiska standarder för transportörer mot Maskindirektivet. Företag inom Gruv- och mineralindustrin i Sverige gick därför med i kommittén för att vara med i utformningen av dessa standarder och har sedan dess träffats regelbundet. Under 2018 så har även den svenska spegelkommittén börjat spegla CEN/TC 149 och har i och med den speglingen bytt namn från Bandtransportörer till nuvarande namnet.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om kommittén
Arbetar nu med 3 standarder
EN 619, Transportörer och transportsystem - Säkerhets- och EMC-krav för utrustning för mekanisk hantering av enhetslaster
EN 528, Staplingskranar - Rälsbunden utrustning för insättning och utplockning - Säkerhetsregler
EN 620, Transportörer och transportsystem - Säkerhets- och EMC-krav för fasta transportband för lösa massor
Deltagare 5 företag och organisationer
Boliden Mineral AB, Skelleftehamn
Boliden Mineral AB, Boliden
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, LULEÅ
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Kiruna
Swisslog-Accalon AB, Boxholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 6 internationella kommittéer
CEN/TC 148, Continuous handling equipment and systems - Safety
CEN/TC 148/WG 1, Safety requirements for continuous mechanical handling equipment for belt conveyors for bulk materials
CEN/TC 148/WG 2, Safety requirements for continuous mechanical handling equipment for unit loads only
CEN/TC 148/WG 6, Safety for cash desks
CEN/TC 149, Power-operated warehouse equipment
CEN/TC 149/WG 5, Rail dependent storage and retrieval equipment
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet Transportörer Elektromagnetisk kompatibilitet Allmänt


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad. Klicka här för att kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i EU:s officiella tidning (OJEU). 

SIS remisseminarium prEN 619

Snart kommer en uppdatering av prEN 619 "Transportörer och transportsystem – Säkerhets- och EMC-krav för utrustning för mekanisk hantering av enhetslaster” ut på remiss. Detta är din chans att vara med att påverka den europeiska säkerhetsstandarden!

Välkommen på SIS remisseminarium den 28 maj där vi går igenom nyheterna och samlar in synpunkter

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Annika Almqvist

Annika Almqvist
Projektledare
08-55552295
annika.almqvist@sis.se

Jennifer Arleheim

Jennifer Arleheim
Projektassistent
08-55552185
jennifer.arleheim@sis.se