Standardutveckling · SIS/TK 608

Transportörer och Staplingskranar

EU-kommissionen gav europeiska standardiseringen i uppdrag att inom CEN/TC 148 arbeta fram europeiska standarder för transportörer mot Maskindirektivet. Företag inom Gruv- och mineralindustrin i Sverige gick därför med i kommittén för att vara med i utformningen av dessa standarder och har sedan dess träffats regelbundet. Under 2018 så har även den svenska spegelkommittén börjat spegla CEN/TC 149 och har i och med den speglingen bytt namn från Bandtransportörer till nuvarande namnet.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om kommittén
Arbetar nu med 10 standarder
EN 14973, Transportörer - Transportband för användning i underjordsinstallationer - Krav på elsäkerhet och brandsäkerhet
EN 12882, Transportband för allmänt bruk - Krav på elsäkerhet och flamskydd
ISO 7622-2, Transportörer - Transportband med stålkord - Dragprovning i längdriktningen - Del 2: Mätning av draghållfasthet
ISO 340, Transportörer - Transportband - Antändlighetsegenskaper i laboratorieskala - Krav och provningsmetod
ISO 7623, Transportörer - Stålkordband - Vidhäftning mellan kord och kärngummi - Provning före och efter termisk påverkan
ISO 583, Transportörer - Transportband med vävstomme - Total bandtjocklek och tjocklek hos beståndsdelar - Provningsmetoder
ISO 23586, Conveyor belts — Indentation rolling resistance related to belt width — Requirements and testing
ISO 22721, Transportband - Specifikation för gummi- eller plastbelagda textiltransportband för arbete under jord
EN 741, Transportörer - Säkerhetskrav för system och deras komponenter för pneumatisk hantering av bulkmaterial
CEN/TR 619-1, Transportörer och transportsystem - Säkerhetskrav för utrustning för mekanisk hantering av enhetslaster - Del 1: Tolkningar relaterade till EN 619:2022
Visa fler Visa färre
Utgivet 58 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
Boliden Mineral AB, Skelleftehamn
Bruks Siwertell AB, Bjuv
IKEA Intralogistics AB, Älmhult
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Kiruna
Roxon OyFilial, Haparanda
Swisslog Technology Center Sweden AB, Boxholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 101, Continuous mechanical handling equipment
ISO/TC 41/SC 3, Conveyor belts
CEN/TC 148, Continuous handling equipment and systems - Safety
CEN/TC 148/WG 1, Safety requirements for continuous mechanical handling equipment for belt conveyors for bulk materials
CEN/TC 148/WG 2, Safety requirements for continuous mechanical handling equipment for unit loads only
CEN/TC 148/WG 3, Safety requirements for continuous mechanical handling equipment for bulk materials excluding fixed belt conveyors
CEN/TC 148/WG 6, Safety for cash desks
CEN/TC 149, Power-operated warehouse equipment
CEN/TC 149/WG 5, Rail dependent storage and retrieval equipment
CEN/TC 188, Conveyor belts
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Transportörer (53.040) Elektromagnetisk kompatibilitet Allmänt (33.100.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad, kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i EU:s officiella tidning (OJEU). 

Klicka här

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att komma till SIS Dokuments, kommitténs digitala arbetsyta.

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anas Mohsen
Projektledare
anas.mohsen@sis.se

Daniela Trocilo
Projektkoordinator
daniela.trocilo@sis.se

Andreas Boberg
Ordförande
Boliden Mineral AB