Standardutveckling · SIS/TK 608

Transportörer och Staplingskranar

EU-kommissionen gav europeiska standardiseringen i uppdrag att inom CEN/TC 148 arbeta fram europeiska standarder för transportörer mot Maskindirektivet. Företag inom Gruv- och mineralindustrin i Sverige gick därför med i kommittén för att vara med i utformningen av dessa standarder och har sedan dess träffats regelbundet. Under 2018 så har även den svenska spegelkommittén börjat spegla CEN/TC 149 och har i och med den speglingen bytt namn från Bandtransportörer till nuvarande namnet.

Mer information om kommitténs arbete:

Läs mer om kommittén
Utgivet 59 standarder
Visa fler Visa färre
Deltagare 6 företag och organisationer
Boliden Mineral AB, Skelleftehamn
Bruks Siwertell AB, Bjuv
IKEA Intralogistics AB, Älmhult
LKAB Luossavaara-Kiirunavaara AB, Kiruna
Roxon OyFilial, Haparanda
Swisslog Technology Center Sweden AB, Boxholm
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 10 internationella kommittéer
ISO/TC 101, Continuous mechanical handling equipment
ISO/TC 41/SC 3, Conveyor belts
CEN/TC 148, Continuous handling equipment and systems - Safety
CEN/TC 148/WG 1, Safety requirements for continuous mechanical handling equipment for belt conveyors for bulk materials
CEN/TC 148/WG 2, Safety requirements for continuous mechanical handling equipment for unit loads only
CEN/TC 148/WG 3, Safety requirements for continuous mechanical handling equipment for bulk materials excluding fixed belt conveyors
CEN/TC 148/WG 6, Safety for cash desks
CEN/TC 149, Power-operated warehouse equipment
CEN/TC 149/WG 5, Rail dependent storage and retrieval equipment
CEN/TC 188, Conveyor belts
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.

Ämnesområden

Maskinsäkerhet (14) Transportörer (53.040) Elektromagnetisk kompatibilitet Allmänt (33.100.01)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Status i EU:s officiella tidning

En standard måste omnämnas i OJEU för att vara harmoniserad, kontrollera status för standarder gentemot maskindirektivet i EU:s officiella tidning (OJEU). 

Klicka här

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Anas Mohsen
Projektledare
anas.mohsen@sis.se

Daniela Trocilo
Projektkoordinator
daniela.trocilo@sis.se

Andreas Boberg
Ordförande
Boliden Mineral AB