Standard Svensk standard · SS-EN 50413

Standard för mätning och beräkning av exponering för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50413

Standard för mätning och beräkning av exponering för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 569 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 569 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Mätning av elektriska och magnetiska storheter (17.220.20) Elektromagnetisk kompatibilitet Allmänt (33.100.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 50413

Standard för mätning och beräkning av exponering för elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält (0 Hz - 300 GHz)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 569 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 569 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Basic standard on measurement and calculation procedures for human exposure to electric, magnetic and electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)

Artikelnummer: STD-80017986

Utgåva: 2

Fastställd: 2019-11-13

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN 50413 , SS-EN 50413 A 1