Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9934-1:2015

Oförstörande provning - Magnetpulverprovning - Del 1: Allmänna principer (ISO 9934-1:2015)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 9934-1:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9934-1:2015

Oförstörande provning - Magnetpulverprovning - Del 1: Allmänna principer (ISO 9934-1:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 9934 anger allmänna principer för magnetpulverprovning av ferromagnetiska material. Magnetpulverprovning är framförallt lämplig för detektering av ytbrytande diskontinuiteter, särskilt sprickor. Den kan också detektera diskontinuiteter precis under ytan, men dess känslighet minskar snabbt med djupet.Denna del av ISO 9934 anger ytans beredning på objektet som ska provas, magnetiseringsmetoder, krav för och anbringande av detekteringsmedel samt tolkning och rapportering av resultatet. Acceptanskriterier definieras inte. Ytterligare krav på magnetpulverprovningen av särskilda objekt finns definierade i produkt-standarder (se relevant ISO- eller EN-standard). Denna del av ISO 9934 gäller inte för restmagnetiseringsmetoden.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 9934-1:2015

Oförstörande provning - Magnetpulverprovning - Del 1: Allmänna principer (ISO 9934-1:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Magnetic particle testing - Part 1: General principles (ISO 9934-1:2015)

Artikelnummer: STD-8020433

Utgåva: 2

Fastställd: 2015-10-22

Antal sidor: 32

Finns även på: SS-EN ISO 9934-1:2015

Ersätter: SS-EN ISO 9934-1 , SS-EN ISO 9934-1/A1:2004 , SS-EN ISO 9934-1

Ersätts av: SS-EN ISO 9934-1:2017