Standard Svensk standard · SS-EN ISO 18563-1:2015

Oförstörande provning - Karakterisering och kontroll av phased array system för ultraljudprovning - Del 1: Instrument (ISO 18563-1:2015)

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies methods and acceptance criteria for assessing the electrical performance of ultrasonic instruments for operation of ultrasonic phased array probes with centre frequencies in the range 0,5 MHz to 10 MHz using pulse echo techniques. This document does not describe methods and acceptance criteria to characterize the performance of a complete ultrasonic phased array system

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic phased array equipment - Part 1: Instruments (ISO 18563-1:2015)

Artikelnummer: STD-8014641

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-06-21

Antal sidor: 56