Standard Svensk standard · SS-EN ISO 16946:2017

Oförstörande provning - Ultraljudprovning - Specifikation för kalibreringstrappa (ISO 16946:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 16946:2017 specifies the dimensions, material, and manufacture of a step wedge steel block for the calibration of ultrasonic instruments.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Ultrasonic testing - Specification for step wedge calibration block (ISO 16946:2017)

Artikelnummer: STD-8025731

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-03-29

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN ISO 16946:2015