Standard Svensk standard · SS-EN 462-2

Oförstörande provning - Bildkvalitet hos radiogram - Del 2: Bildkvalitetsindikatorer av trappstegs/håltyp - Bestämning av bildkvalitetsnivå

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 19232-2:2013

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Svenska Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Image quality of radiographs - Part 2: Image quality indicators (step/hole type) - Determination of image quality value

Artikelnummer: STD-18396

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-06-17

Antal sidor: 11

Ersätts av: SS-EN ISO 19232-2:2013