Standard Svensk standard · SS-EN 14784-2:2005

Oförstörande provning - Industriell datorradiografi med bildplattor med skikt i fosfor för lagring av bilder - Del 2: Allmänna principer för provning av metalliska material med röntgen och gammastrålning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 16371-2:2017
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14784-2:2005

Oförstörande provning - Industriell datorradiografi med bildplattor med skikt i fosfor för lagring av bilder - Del 2: Allmänna principer för provning av metalliska material med röntgen och gammastrålning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies fundamental techniques of computed radiography with the aim of enabling satisfactory and repeatable results to be obtained economically. The techniques are based on the fundamental theory of the subject and tests measurements. This document specifies the general rules for industrial computed X-
and gamma radiography for flaw detection purposes, using storage phosphor imaging plates (IP). It is based on the general principles for radiographic examination of metallic materials on the basis of films (EN 444 and ISO 5579).
The basic set-up of radiation source, detector and the corresponding geometry shall be applied in agreement with EN 444 and ISO 5579 and the corresponding product standards as e.g. EN 1435 for welding and EN 12681 for foundry. It does not lay down acceptance criteria of the imperfections.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 14784-2:2005

Oförstörande provning - Industriell datorradiografi med bildplattor med skikt i fosfor för lagring av bilder - Del 2: Allmänna principer för provning av metalliska material med röntgen och gammastrålning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Industrial computed radiography with storage phosphor imaging plates - Part 2: General principles for testing of metallic materials using X-rays and gamma rays

Artikelnummer: STD-40702

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-09-15

Antal sidor: 17

Ersätts av: SS-EN ISO 16371-2:2017