Standard Svensk standard · SS-EN 12668-3:2013

Oförstörande provning - Karakterisering och kontroll av utrustning för ultraljudprovning - Del 3: Kontroll av alla delar tillsammans

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 22232-3:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12668-3:2013

Oförstörande provning - Karakterisering och kontroll av utrustning för ultraljudprovning - Del 3: Kontroll av alla delar tillsammans
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard describes methods and acceptance criteria for verifying the performance of ultrasonic equipment (i.e. instrument and probe combined as defined in EN 12668 1 and EN 12668 2) by the use of appropriate standard calibration blocks. These methods are not intended to prove the suitability of the equipment for particular applications. The methods described are suitable for the use by operators working under site or shop floor conditions. The methods only apply to pulse echo equipment using A-scan presentation, with gain controls or attenuators calibrated in steps not greater than 2 dB and used essentially in contact testing. These methods are specifically intended for manual testing equipment. For automated testing different tests can be needed to ensure satisfactory performance.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12668-3:2013

Oförstörande provning - Karakterisering och kontroll av utrustning för ultraljudprovning - Del 3: Kontroll av alla delar tillsammans
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Characterization and verification of ultrasonic examination equipment - Part 3: Combined equipment

Artikelnummer: STD-100148

Utgåva: 2

Fastställd: 2013-11-12

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 12668-3 , SS-EN 12668-3/A1:2004

Ersätts av: SS-EN ISO 22232-3:2020