Standard Svensk standard · SS-EN 12544-3

Oförstörande provning - Spänningsmätning och utvärdering av röntgenrör - Del 3: Spektrometrisk metod

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 16526-3:2020

Omfattning
This standard specifies the test method for a non-invasive measurement of X-ray tube voltages using the energy spectrum of X-rays (spectrometric method). It covers the voltage range from 10 kV to 500 kV. The intention is to check the correspondence of the actual voltage with the indicated value on the control panel of the X-ray unit. It is intended to measure the maximum energy only and not the complete X-ray spectrum. The procedure is applicable for tank type and constant potential X-ray units.

Ämnesområden

Oförstörande provning (19.100)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oförstörande provning, SIS/TK 125

Internationell titel: Non-destructive testing - Measurement and evaluation of the X-ray tube voltage - Part 3: Spectrometric method

Artikelnummer: STD-25876

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-09-30

Antal sidor: 10

Ersätts av: SS-EN ISO 16526-3:2020