Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6719:2010

Aluminium och aluminiumlegeringar - Anodisering - Mätning av reflektionsegenskaper på aluminiumytor med hjälp av instrument med integrerande sfär (ISO 6719:2010)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a method of measuring the total and diffuse luminous reflectance characteristics of aluminium surfaces, using integrating-sphere instruments.

The method described is also applicable to the measurement of specular reflectance (principal gloss value), specularity and diffuseness.

The method is unsuitable for use with lighting reflectors.

Ämnesområden

Ytbehandling (25.220.20) Aluminium och aluminiumlegeringar (77.120.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Lättmetaller, SIS/TK 129

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-75787

Utgåva: 1

Fastställd: 2010-11-04

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 12373-12