Standard Ikraftsättning, endast offentliggörande · SS-EN ISO 14922-4

Termisk sprutning - Kvalitetskrav för termiskt sprutade konstruktioner - Del 4: Enkla kvalitetskrav (ISO 14922-4:1999)

Status: Gällande

Ämnesområden

Ytbehandling


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 448 Termisk sprutning, SIS/TK 134/AG 08

Internationell titel: Thermal spraying - Quality requirements of thermally sprayed structures - Part 4: Elementary quality requirements (ISO 14922-4:1999)

Artikelnummer: STD-27108

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-12-22

Antal sidor: 0