Standard Svensk standard · SS-ISO 3543

Oorganiska ytbeläggningar - Mätning av skikttjocklek - Betaåterspridningsmetod

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 3543

Ämnesområden

Övrigt (25.220.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Metallic and non-metallic coatings - Measurement of thickness - Beta backscatter method

Artikelnummer: STD-4152

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-06-25

Antal sidor: 12

Ersätts av: SS-EN ISO 3543