Standard Ikraftsättning · SS-EN ISO 3543

Oorganiska ytbeläggningar - Mätning av skikttjocklek - Betaåterspridningsmetod (ISO 3543:1981)

Status: Upphävd · Ersätts av: SS-EN ISO 3543

Ämnesområden

Övrigt (25.220.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Metallic and non-metallic coatings - Measurement of thickness - Beta backscatter method (ISO 3543:1981)

Artikelnummer: STD-15785

Utgåva: 1

Fastställd: 1994-12-02

Antal sidor: 0

Ersätts av: SS-EN ISO 3543