Standard Svensk standard · SS-EN 13523-25:2014

Bandlackerade metaller - Provningsmetoder - Del 25: Bestämning av fukthärdighet i klimatskåp

Status: Gällande

Omfattning
This Part of EN 13523 specifies a procedure for evaluating the humidity resistance of an organic coating (coil coating) on a metallic substrate, by means of exposure in a humidity cabinet under controlled conditions.

Ämnesområden

Organiska ytbeläggningar (25.220.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Färg och lack, SIS/TK 433

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-102357

Utgåva: 2

Fastställd: 2014-06-24

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 13523-25:2006