Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13807:2009

Oorganiska ytbeläggningar - Emalj - Bestämning av sprickbildningstemperatur vid termochockprovning av emalj för kemisk industri (ISO 13807:1999, inkl. Cor 1:2000)

Status: Gällande

Omfattning
This International Standard specifies a test method for the determination of the crack formation temperature of enamels for the chemical industry by subjecting enamelled steel specimens to thermal shock using cold water.

The value of the crack formation temperature measured according to this test method is not valid for the finished component (see annex A). It is a parameter of vitreous and porcelain enamels for comparing the relative quality of different enamel formulations.

Ämnesområden

Emalj (25.220.50)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Oorganiska ytbeläggningar, SIS/TK 116

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-68739

Utgåva: 1

Fastställd: 2009-01-20

Antal sidor: 20