Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17662:2016

Svetsning - Kalibrering, verifiering och validering av utrustning för svetsning och besläktade förfaranden (ISO 17662:2016)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17662:2016

Svetsning - Kalibrering, verifiering och validering av utrustning för svetsning och besläktade förfaranden (ISO 17662:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna internationella standard specificerar krav för kalibrering, verifiering och validering av utrustning som används till
– kontroll av processvariabler under tillverkning, och
– kontroll av egenskaperna för utrustning för svetsning eller till svetsning besläktade förfaranden
där den resulterade tillverkningen inte med lätthet eller ekonomiskt kan dokumenteras av efterföljande övervakning, kontroll och provning. Detta innefattar processvariabler för syfteslämplighet och i synnerhet säkerheten hos den tillverkade produkten.
ANM. 1 Denna internationella standard baseras på listorna över processvariabler som anges i internationella standarder för svetsdatablad, i synnerhet, men inte enbart i ISO 15609--serien. Framtida revisioner av dessa internationella standarder kan resultera i tillägg eller borttagning av parametrar som anses nödvändiga att specificera. Viss ledning ges dessutom i bilaga B beträffande kalibrering, verifiering och validering som en del av acceptansprovning av utrustning för svetsning eller besläktade förfaranden.
Krav på kalibrering, verifiering och validering som en del av kontroll, provning, oförstörande provning eller mätning av färdigställda svetsade produkter som utförs för att verifiera produktöverensstämmelse omfattas inte av denna Internationella standard.

Ämnesområden

Svetsutrustning (25.160.30)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17662:2016

Svetsning - Kalibrering, verifiering och validering av utrustning för svetsning och besläktade förfaranden (ISO 17662:2016)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Welding - Calibration, verification and validation of equipment used for welding, including ancillary activities (ISO 17662:2016)

Artikelnummer: STD-8026951

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-03-29

Antal sidor: 44

Finns även på: SS-EN ISO 17662:2016

Ersätter: SS-EN ISO 17662:2005