Standard Svensk standard · SS-EN ISO 17660-1:2006

Svetsning - Svetsning av armeringsstål - Del 1: Lastbärande svetsar (ISO 17660-1:2006)

Status: Gällande

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Welding - Welding of reinforcing steel - Part 1: Load-bearing welded joints (ISO 17660-1:2006)

Artikelnummer: STD-46467

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-09-22

Antal sidor: 43