Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-3:2008

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 3: Smältsvetsning av olegerat och låglegerat gjutjärn (ISO 15614-3:2008)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-3:2008

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 3: Smältsvetsning av olegerat och låglegerat gjutjärn (ISO 15614-3:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
I den här delen av ISO 15614 beskrivs hur ett preliminärt svetsdatablad (pWPS) för produktions- och reparationssvetsning av olegerat och låglegerat gjutjärn kvalificeras med smältsvetsprocedurprovning.I den här delen av ISO 15614 definieras villkoren för utförande av svetsprocedurprovning och giltighetsområdet för svetsprocedurer för alla praktiska svetsarbeten, omfattade av definierade variabler.Denna del av ISO 15614 är tillämplig på alla nya svetsmetoder. Den gör emellertid inte föregående svetsprocedurkontroller enligt tidigare nationella standarder eller specifikationer ogiltiga. Om ytterligare provning behöver utföras för att kvalificeringen ska bli tekniskt jämbördig, så är det bara nödvändigt att göra den ytterligare provningen på ett provstycke tillverkat enligt denna del av ISO 15614.Ytterligare provning kan krävas av tillämpningsstandarder.Den här delen av ISO 15614 är tillämplig för svetsning av olegerade och låglegerade gjutstycken i gråjärn enligt: EN 1561, EN 1562, EN 1563 och EN 1564.Principerna i den här delen av ISO 15614 är också tillämpliga för svetsning av gjutjärn mot stål eller andra olegerade och låglegerade järnmaterial.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-3:2008

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 3: Smältsvetsning av olegerat och låglegerat gjutjärn (ISO 15614-3:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 3: Fusion welding of non-alloyed and low-alloyed cast irons (ISO 15614-3:2008)

Artikelnummer: STD-65610

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-03-31

Antal sidor: 52