Standard Svensk standard · SS-EN 15085-5:2007

Järnvägar - Svetsning av järnvägsfordon och -komponenter - Del 5: Kontroll, provning och dokumentation

Status: Gällande

Omfattning
This series of standards applies to welding of metallic materials in the manufacture and maintenance of railway vehicles and their parts. This part of the series specifies:
- inspections and testing to be executed on the welds;
- destructive as well as non-destructive tests to be performed;
- necessary documentation to issue to declare the conformity of the products.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10) Rälsfordon Allmänt (45.060.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Järnväg, tunnelbana och spårväg, SIS/TK 254

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-63731

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-11-05

Antal sidor: 24