Standard Svensk standard · SS-EN ISO 25239-5:2020

Friktionsomrörningssvetsning - Aluminium - Del 5: Krav för kvalitet och provning (ISO 25239-5:2020)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method for determining the capability of a manufacturer to use the friction stir welding (FSW) process for the production of products of the specified quality. It specifies quality requirements, but does not assign those requirements to any specific product group. In this document, the term "aluminium" refers to aluminium and its alloys. This document does not apply to friction stir spot welding which is covered by the ISO 18785 series.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Svetsteknik, SIS/TK 134

Internationell titel: Friction stir welding - Aluminium - Part 5: Quality and inspection requirements (ISO 25239-5:2020)

Artikelnummer: STD-80023376

Utgåva: 2

Fastställd: 2020-07-31

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN ISO 25239-5:2012