Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-13:2021

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 13: Stuk- och brännsvetsning (ISO 15614-13:2021)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-13:2021

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 13: Stuk- och brännsvetsning (ISO 15614-13:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies tests for the qualification of welding procedure specifications applicable to upset (resistance butt) welding and flash welding of metallic materials, e.g. with solid, tubular, flat or circular cross-section. Its basic principles can also be applied to other resistance welding processes when this is stated in the specification.
This document defines the conditions for carrying out tests and the limits of validity of a qualified welding procedure for all the practical welding operations that it covers.
It covers the following resistance welding processes, as defined in ISO 4063:
— 24 flash welding, using direct current or alternating current with various movement sequences, constant flashing and pulsed flashing;
— 25 resistance upset welding, using direct current or alternating current with various pressure sequences.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-13:2021

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 13: Stuk- och brännsvetsning (ISO 15614-13:2021)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Std Material

Internationell titel: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 13: Upset (resistance butt) and flash welding (ISO 15614-13:2021)

Artikelnummer: STD-80032797

Utgåva: 3

Fastställd: 2021-12-06

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 15614-13:2012