Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-1:2017

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar (ISO 15614-1:2017)

Status: Gällande

· Tillägg: SS-EN ISO 15614-1:2017/A1:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-1:2017

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar (ISO 15614-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 367 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 367 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 787,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument beskriver hur ett preliminärt svetsdatablad kvalificeras genom svetsprocedurkontroll.
Detta dokument gäller för produktionssvetsning, reparationssvetsning och måttpåsvetsning.
Detta dokument anger villkoren för utförande av svetsprocedurkontroll och giltighetsområdet för svetsprocedurer för alla praktiska svetsarbeten inom detta dokuments giltighet.
Det primära syftet med kvalificering av svetsprocedurer är att påvisa att den sammanfogningsmetod som föreslås för konstruktionen kan åstadkomma förband som har de nödvändiga mekaniska egenskaperna för den avsedda tillämpningen.
Två nivåer av svetsprocedurkontroller ges för att tillämpas på många olika typer av svetsade produkter. De betecknas som nivå 1 och 2. I nivå 2 är omfattningen av provning och giltigheten för kvalificering mer restriktiv än i nivå 1.
Procedurkontroll som utförs för nivå 2 kvalificerar automatiskt för kraven i nivå 1, men inte tvärt om.
När ingen nivå fordras i ett avtal eller en tillämpningsstandard gäller alla krav för nivå 2.
Detta dokument gäller för båg- och gassvetsning av stål i alla formvaror och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar i alla formvaror.
Båg- och gassvetsning täcks av följande metoder enligt SS-EN ISO 4063.

Ämnesområden

Svetsmetoder (25.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 15614-1:2017

Specifikation för och kvalificering av svetsprocedurer för metalliska material - Svetsprocedurkontroll - Del 1: Båg- och gassvetsning av stål och bågsvetsning av nickel och nickellegeringar (ISO 15614-1:2017)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 367 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 367 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 3 787,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: AGS 445 Kvalifikationskrav vid svetsning, SIS/TK 134/AG 05

Internationell titel: Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Welding procedure test - Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (ISO 15614-1:2017)

Artikelnummer: STD-80005388

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-07-19

Antal sidor: 56

Finns även på: SS-EN ISO 15614-1:2017

Ersätter: SS-EN ISO 15614-1:2004/A1:2008 , SS-EN ISO 15614-1:2004/A2:2012 , SS-EN ISO 15614-1:2004