Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6520-2

Svetsning och besläktade förfaranden - Klassificering av diskontinuiteter och formavvikelser i metalliska material - Del 2: Trycksvetsning (ISO 6520-2:2001)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 6520-2:2013
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6520-2

Svetsning och besläktade förfaranden - Klassificering av diskontinuiteter och formavvikelser i metalliska material - Del 2: Trycksvetsning (ISO 6520-2:2001)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna europastandard sammanställer och indelar de möjliga diskontinuiteterna och formavvikelserna vid trycksvetsförband. Enhetliga benämningar är fastställda. Standarden omfattar bara slag, form och läge av de olika diskontinuiteterna och formavvikelserna förorsakade av trycksvetsning. Metallurgiska avvikelser är inte medtagna. Diskontinuiteter och formavvikelser som inte uppstått av svetsning, t ex tilläggsspänningar, laster eller miljöfaktorer omfattas inte av denna standard. Information beträffande konsekvenserna av de uppräknade diskontinuiteterna och formavvikelserna i enskilda fall ges inte då detta beror på de förhandenvarande kraven på svetsförbanden.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6520-2

Svetsning och besläktade förfaranden - Klassificering av diskontinuiteter och formavvikelser i metalliska material - Del 2: Trycksvetsning (ISO 6520-2:2001)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter, SIS/TK 134/AG 06

Internationell titel: Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials - Part 2: Welding with pressure (ISO 6520-2:2001)

Artikelnummer: STD-33372

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-12-13

Antal sidor: 57

Ersätts av: SS-EN ISO 6520-2:2013