Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6520-1

Svetsning och besläktade metoder - Klassificering av geometriska diskontinuiteter och formavvikelser i metalliska material - Del 1: Smältsvetsning (ISO 6520-1:1998)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 6520-1:2007
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6520-1

Svetsning och besläktade metoder - Klassificering av geometriska diskontinuiteter och formavvikelser i metalliska material - Del 1: Smältsvetsning (ISO 6520-1:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Denna del av ISO 6520 tjänar som en grund för en noggrann klassificering och beskrivning av diskontinuiteter och formavvikelser i svetsar. För att unvika varje förväxling definieras de olika typerna av diskontinuiteter och formavvikelser med erforderliga förklaringar och illustrationer. Metallurgiska diskontinuiteter är inte medtagna. Anm. – Utöver termer och definitioner använda i två av de tre officiella ISO-språken (engelska och franska) ingår i denna del av ISO 6520 motsvarande termer och definitioner på tyska; dessa publiceras under den tyske medlemmens (DIN) ansvar. Bara termer och definitioner på de officiella språken kan anses som ISO-termer och definitioner.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 6520-1

Svetsning och besläktade metoder - Klassificering av geometriska diskontinuiteter och formavvikelser i metalliska material - Del 1: Smältsvetsning (ISO 6520-1:1998)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 615 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 615 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter, SIS/TK 134/AG 06

Internationell titel: Welding and allied processes - Classification of geometric imperfections in metallic materials - Part 1: Fusion welding (ISO 6520-1:1998)

Artikelnummer: STD-24912

Utgåva: 1

Fastställd: 1999-04-30

Antal sidor: 53

Ersätter: SS-EN 26520 , SS-ISO 6520

Ersätts av: SS-EN ISO 6520-1:2007