Standard Svensk standard · SS-EN 12062

Oförstörande provning av svetsar - Allmänna regler för metalliska material

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 17635:2010 Tillägg: SS-EN 12062/A2:2004 , SS-EN 12062/A1
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12062

Oförstörande provning av svetsar - Allmänna regler för metalliska material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 558 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 558 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Baserad på kvalitetsfordringar, material, tjockleken hos en svets, svetsmetod och
provningsomfattning, ger denna standard ledning för val av oförstörande provningsmetoder
för svetsar och utvärdering av resultaten för kvalitetskontroll.
Standarden anger också allmänna regler och standarder att tillämpas för olika slag
av provning, för antingen metodik eller acceptansnivå för metalliska material.
Acceptansnivåer kan inte vara en direkt tolkning av kvalitetsnivåer definierade
i EN 25817 eller EN 30042. De är knutna till kvaliteten hos ett helt produktionsparti
av svetsar.
Fordringar på acceptansnivåer för oförstörande provning överensstämmer med
kvalitetsnivåer enligt EN 25817 eller 30042 (måttlig, medel- eller sträng) endast
i allmän betydelse och ej i detalj för varje indikation.
Denna standard kan användas tillsammans med tillämpningsstandarder eller
efter överenskommelse mellan kontraktsslutande parter.

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 12062

Oförstörande provning av svetsar - Allmänna regler för metalliska material
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 2 558 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 2 558 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska Svenska

Framtagen av: SIS - Materialteknik

Internationell titel: Non-destructive examination of welds - General rules for metallic materials

Artikelnummer: STD-22173

Utgåva: 1

Fastställd: 1998-02-20

Antal sidor: 28

Ersätts av: SS-EN ISO 17635:2010