Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5817:2023

Svetsning – Smältsvetsförband i stål, nickel, titan och deras legeringar (strålsvetsning undantagen) – Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser (ISO 5817:2023, IDT)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5817:2023

Svetsning – Smältsvetsförband i stål, nickel, titan och deras legeringar (strålsvetsning undantagen) – Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser (ISO 5817:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
Detta dokument ger kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser i smältsvetsförband (utom för strålsvetsning) i alla typer av stål, nickel, titan och deras legeringar. Det gäller för materialtjocklekar över 0,5 mm. Det täcker fullt genomsvetsade stumsvetsar och alla typer av kälsvetsar. Principerna kan även tillämpas för delvis genomsvetsade stumsvetsar. 

Kvalitetsnivåer för strålsvetsförband i stål ges i ISO 13919-1. 

Tre kvalitetsnivåer anges för att tillåta tillämpning på ett stort urval av svetstillverkning. De betecknas med B, C och D. Kvalitetsnivå B motsvarar de högsta kraven på den färdiga svetsen. 

Olika typer av last beaktas, t ex statisk last, termisk last, korrosionslast och trycklast. Fler riktlinjer för utmattningslaster anges i Bilaga B. 

Kvalitetsnivåerna syftar på produktion och god yrkesskicklighet. 

Det här dokumentet är tillämpligt på: 

a) olegerat och legerat stål, 

b )nickel och nickellegeringar, 

c) titan och titanlegeringar, 

d) manuell, mekaniserad och automatisk svetsning, 

e) alla svetslägen, 

f) alla svetstyper, t.ex. stumsvetsar, kälsvetsar och rörknutar, 

g) följande svetsmetoder och deras definierade undermetoder enligt ISO 4063: 

11 metallbågsvetsning utan gasskydd, 12 pulverbågsvetsning, 13 gasmetallbågsvetsning, 14 svetsning med skyddsgas med icke smältande volframelektroder, 15 plasmasvetsning, 31 gassvetsning (endast för stål). Metallurgiska aspekter, till exempel kornstorlek och hårdhet, omfattas inte av detta dokument. 

Ämnesområden

Svetsfogar (25.160.40)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 5817:2023

Svetsning – Smältsvetsförband i stål, nickel, titan och deras legeringar (strålsvetsning undantagen) – Kvalitetsnivåer för diskontinuiteter och formavvikelser (ISO 5817:2023, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 487 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 487 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 379,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: AGS 446 Kvalitetskrav för svetsade produkter, SIS/TK 134/AG 06

Internationell titel: Welding — Fusion-welded joints in steel, nickel, titanium and their alloys (beam welding excluded) — Quality levels for imperfections (ISO 5817:2023, IDT)

Artikelnummer: STD-80049120

Utgåva: 4

Fastställd: 2023-03-20

Antal sidor: 44