Standard Svensk standard · SS-EN ISO 636:2017

Tillsatsmaterial för svetsning - Stavar, tråd och svetsgods för TIG-svetsning av olegerade stål och finkornstål - Indelning (ISO 636:2017)

Status: Gällande

Omfattning
ISO 636:2017 specifies requirements for classification of rods and wires in the as-welded condition and in the post-weld heat-treated condition for tungsten inert gas welding of non-alloy and fine-grain steels with a minimum yield strength of up to 500 MPa or a minimum tensile strength of up to 570 MPa. ISO 636:2017 is a combined specification providing classification utilizing a system based upon the yield strength and the average impact energy of 47 J of all-weld metal or utilizing a system based upon the tensile strength and the average impact energy of 27 J of all-weld metal. a) Paragraphs and tables which carry the suffix letter "A" are applicable only to rods and wires classified to the system based upon the yield strength and the average impact energy of 47 J of all-weld metal in accordance with this document. b) Paragraphs and tables which carry the suffix letter "B" are applicable only to rods and wires classified to the system based upon the tensile strength and the average impact energy of 27 J of all-weld metal in accordance with this document. c) Paragraphs and tables which have neither the suffix letter "A" nor the suffix letter "B" are applicable to all rods and wires classified in accordance with this document.

Ämnesområden

Elektroder och tillsatsmaterial för svetsning av stål (25.160.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning, SIS/TK 134/AG 03

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-8027483

Utgåva: 3

Fastställd: 2017-07-19

Antal sidor: 28

Ersätter: SS-EN ISO 636:2016