Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 13399-80:2017

Skärande verktyg - Representation och utbyte av data - Del 80: Skapande och utbyte av 3D-modeller - Översikt och principer

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 13399-80:2017

Skärande verktyg - Representation och utbyte av data - Del 80: Skapande och utbyte av 3D-modeller - Översikt och principer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the basic principles for the creation and exchange of simplified 3D models of cutting items, tool items, and adaptive items, using related properties and domains of values.
Simplified 3D models contain the following:
— naming and defining of the basic design features of cutting items, tool items, and adaptive items, with an association to the used properties;
— naming and defining of the internal structure of the 3D model that represents the features and the properties of cutting items, tool items, and adaptive items;
— naming and defining of those elements and features that are not defined in ISO/TS 13399-50, but are necessary to design 3D models.

Ämnesområden

Skärande verktyg Allmänt (25.100.01) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50)


Köp denna standard

Standard Tekniska specifikationer · SIS-ISO/TS 13399-80:2017

Skärande verktyg - Representation och utbyte av data - Del 80: Skapande och utbyte av 3D-modeller - Översikt och principer
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Skärande verktyg, SIS/TK 273

Internationell titel: Cutting tool data representation and exchange - Part 80: Creation and exchange of 3D models - Overview and principles

Artikelnummer: STD-8027984

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-08-09

Antal sidor: 40

Ersätter: SIS-ISO/TS 13399-80:2014