Standard Svensk standard · SS-ISO 230-4:2006

Verktygsmaskiner - Mätmetoder för kontroll - Del 4: Cirkulärprovning för numeriskt styrda verktygsmaskiner (ISO 230-4:2005, IDT)

Status: Gällande

Ämnesområden

Numeriskt styrda maskiner (25.040.20) Modulenheter och andra anordningar (25.060.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Uppmätning av verktygsmaskiner, SIS/TK 491

Internationell titel: Test code for machine tools - Part 4: Circular tests for numerically controlled machine tools (ISO 230-4:2005, IDT)

Artikelnummer: STD-46360

Utgåva: 2

Fastställd: 2006-09-11

Antal sidor: 22

Ersätter: SS-ISO 230-4