Standardutveckling · SIS/TK 491

Uppmätning av verktygsmaskiner

Behöver du ha koll på de nya standarderna för uppmätning av geometrisk noggrannhet och vibrationer i verktygsmaskiner? Och kan du ha nytta av att utbyta erfarenheter med de främsta experterna på området i Sverige?

Deltagarna i vår tekniska kommitté har tillgång till den senaste informationen och alla standarder inom området. De har också tillgång till ett neutralt forum där kunder, konkurrenter och leverantörer möts.

Gemensamt för alla är att de ser möjlighet till lönsamhet genom effektiv uppmätning av verktygsmaskiner med hjälp av befintliga standarder och genom att ta fram nya.

Mål

Följande områden är i fokus:

• noggrannhet vid tomgång/finbearbetning

• axlars positioneringsnoggrannhet

• termiska effekter

• rotationsnoggrannhet

• vibrationsnivåer

• mätosäkerhet

Målsättningen med det svenska arbetet är att:

• hålla deltagarna uppdaterade på området

• underlätta användningen av standarderna

• funktionella standarder för verktygsmaskiner tas fram

• påverka det globala standardiseringsarbetet

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska industrin.

Mer information om kommitténs arbete:

Utgivet 69 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 491/AG 01, Vibrationsmätning
Deltagare 10 företag och organisationer
AB Sandvik Coromant, Gimo
AB Sandvik Coromant, Sandviken
Easy-Laser AB, Mölndal
HEIDENHAIN Scandinavia AB, Skärholmen
Kungliga Tekniska Högskolan Inst f materialvetenskap, Stockholm
SAAB AB, Linköping
Scania Industrial Maintenance AB, Södertälje
SEMA-TEC AB, Norrköping
UVA LIDKÖPING AB, Lidköping
Volvo Group Trucks Operations, Skövde
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 39, Machine tools
ISO/TC 39/SC 2, Test conditions for metal cutting machine tools
ISO/TC 39/SC 6, Noise of machine tools
ISO/TC 39/WG 12, Environmental evaluation of machine tools
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Verktygsmaskiner (25.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hikmet Hussain
Projektledare
+46 (0)70 748 56 65
hikmet.hussain@sis.se

Daniela Trocilo
Projektkoordinator
daniela.trocilo@sis.se

Daniel Stenmark Eriksson
Ordförande
SEMA-TEC AB