Standardutveckling · SIS/TK 491

Uppmätning av verktygsmaskiner

Behöver du ha koll på de nya standarderna för uppmätning av geometrisk noggrannhet och vibrationer i verktygsmaskiner? Och kan du ha nytta av att utbyta erfarenheter med de främsta experterna på området i Sverige?

Deltagarna i vår tekniska kommitté har tillgång till den senaste informationen och alla standarder inom området. De har också tillgång till ett neutralt forum där kunder, konkurrenter och leverantörer möts.

Gemensamt för alla är att de ser möjlighet till lönsamhet genom effektiv uppmätning av verktygsmaskiner med hjälp av befintliga standarder och genom att ta fram nya.

Mål

Följande områden är i fokus:

• noggrannhet vid tomgång/finbearbetning

• axlars positioneringsnoggrannhet

• termiska effekter

• rotationsnoggrannhet

• vibrationsnivåer

• mätosäkerhet

Målsättningen med det svenska arbetet är att:

• hålla deltagarna uppdaterade på området

• underlätta användningen av standarderna

• funktionella standarder för verktygsmaskiner tas fram

• påverka det globala standardiseringsarbetet

Påverka nationellt och internationellt

Kommittén skapar ett forum för svenskt agerande i den internationella standardiseringen, genom att vi aktivt medverkar i den internationella standardiseringsorganisationen ISO. På så sätt kan vi driva utvecklingen av standarderna så att de främjar den svenska industrin.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 15 standarder
ISO 26303, Machine tools - Capability evaluation of machining processes on metal cutting machine tools
ISO/TR 17243-2, Spindlar för verktygsmaskiner - Utvärdering av spindelvibrationer genom mätning på spindelhus - Del 2: Direktdrivna spindlar och remdrivna spindlar med rullelementlager och operativa varvtal mellan 600 min-1 och 30 000 min-1
ISO/TR 17243-3, Machine tool spindles — Evaluation of machine tool spindle vibrations by measurements on spindle housing — Part 3: Gear-driven spindles with rolling bearings operating at speeds between 600 r/min and 12 000 r/min
ISO 10791-10, Verktygsmaskiner - Acceptanskontroll av fleroperationsmaskiner - Del 10: Utvärdering av termisk stabilitet
ISO 8636-2, Verktygsmaskiner - Acceptanskontroll av portalfräsmaskiner - Noggrannhetskontroll - Del 2: Ytportal (Gantry) (ISO 8636-2:2007, IDT)
ISO 230-10, Verktygsmaskiner - Mätmetoder för kontroll - Del 10: Fastställande av mätprestanda
ISO 2407, Verktygsmaskiner - Innerslipmaskiner med horisontal spindel - Acceptanskontroll
ISO 10791-2, Verktygsmaskiner - Acceptanskontroll av fleroperationsmaskiner - Del 2: Geometrisk uppmätning av maskiner med vertikal spindel (vertikal Z-axel)
ISO 230-12, Verktygsmaskiner - Mätmetoder för kontroll - Del 12: Noggrannhet på finbearbetadprovdetalj
ISO 5701, Gear grinding machines - Testing of accuracy
ISO/TR 230-13, Test code for machine tools — Part 13: Guidelines for the determination of the measuring performance of machine tools used as coordinate measuring machines
ISO 2773, Test conditions for pillar type vertical drilling machines — Testing of the accuracy
ISO 10791-6/Amd2, Test conditions for machining centres — Part 6: Accuracy of speeds and interpolations — Amendment 2: 8-shaped interpolation motion (Annex A/B/CK5) and S-shaped interpolationmotion(Annex E)
ISO 6779, Verktygsmaskiner - Acceptanskontroll av vertikala dragbrotschmaskiner - Noggrannhetskontroll
ISO 8636-1, Machine tools - Test conditions for bridge-type milling machines - Part 1: Testing of the accuracy of fixed bridge (portal-type) machines
Visa fler Visa färre
Utgivet 64 standarder
Visa fler Visa färre
Organisation 1 arbetsgrupper
SIS/TK 491/AG 01, Vibrationsmätning
Deltagare 10 företag och organisationer
AB Sandvik Coromant, Sandviken
AB Sandvik Coromant, Gimo
Easy-Laser AB, Mölndal
HEIDENHAIN Scandinavia AB, Skärholmen
Kungliga Tekniska Högskolan Inst f materialvetenskap, Stockholm
Saab AB, Linköping
Scania Industrial Maintenance AB, Södertälje
SEMA-TEC AB, Norrköping
UVA LIDKÖPING AB, Lidköping
Westinghouse Electric Sweden AB, Västerås
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 4 internationella kommittéer
ISO/TC 39, Machine tools
ISO/TC 39/SC 2, Test conditions for metal cutting machine tools
ISO/TC 39/SC 6, Noise of machine tools
ISO/TC 39/WG 12, Environmental evaluation of machine tools
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Vill du vara med i kommittén?

Ämnesområden

Produktionsteknik (25) Verktygsmaskiner (25.080)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

För att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal (SIS Dokument)
Klicka här

För ett effektivt och meningsfullt deltagande i våra tekniska kommittéer erbjuder vi utbildningar i standardutveckling. För deltagare i tekniska kommittér är grundkursen kostnadsfri.
Läs mer

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Hikmet Hussain
Projektledare
+46 (0)70 748 56 65
hikmet.hussain@sis.se

Daniela Trocilo
Projektkoordinator
daniela.trocilo@sis.se

Daniel Stenmark Eriksson
Ordförande
SEMA-TEC AB