Standard Svensk standard · SS-ISO 702-2:2007

Verktygsmaskiner - Spindelnosar, planskivor och chuckar - Storlekar för utbytbarhet - Del 2: Camlock typ (ISO 702-2:2007, IDT)

Status: Gällande

· Korrigeras av: SS-ISO 702-2:2007/Cor 1:2009
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 702-2:2007

Verktygsmaskiner - Spindelnosar, planskivor och chuckar - Storlekar för utbytbarhet - Del 2: Camlock typ (ISO 702-2:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 702 specifies the sizes for interchangeability of cylindrical spindle noses and corresponding connecting faces of face plates or work holding chucks. NOTE The “conical connection”, “bayonet type” and “cylindrical connection” are dealt with in ISO 702-1, ISO 702-3 and ISO 702-4, respectively.

Ämnesområden

Delningar och verktygshållare (25.060.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 702-2:2007

Verktygsmaskiner - Spindelnosar, planskivor och chuckar - Storlekar för utbytbarhet - Del 2: Camlock typ (ISO 702-2:2007, IDT)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Uppmätning av verktygsmaskiner, SIS/TK 491

Internationell titel: Machine tools - Connecting dimensions of spindle noses and work holding chucks - Part 2: Camlock type (ISO 702-2:2007, IDT)

Artikelnummer: STD-63743

Utgåva: 2

Fastställd: 2007-11-05

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-ISO 702-2