Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-46/Cor 2

Industriautomation - Produktdefinitionsdata, representation och överföring - Del 46: Integrerade resurser: Visuell presentation

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-ISO 10303-46/Cor 3:2006
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-46/Cor 2

Industriautomation - Produktdefinitionsdata, representation och överföring - Del 46: Integrerade resurser: Visuell presentation
Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40) IT- tillämpningar inom industrin (35.240.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-ISO 10303-46/Cor 2

Industriautomation - Produktdefinitionsdata, representation och överföring - Del 46: Integrerade resurser: Visuell presentation
Pris: 0 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Industriell data och interoperabilitet, SIS/TK 280

Internationell titel: Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 46: Integrated generic resources: Visual presentation

Artikelnummer: STD-33024

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-10-25

Antal sidor: 19

Korrigerar: SS-ISO 10303-46

Ersätts av: SS-ISO 10303-46/Cor 3:2006