Standard Svensk standard · SS-EN 61326-2-6

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - EMC-fordringar - Del 2-6: Särskilda fordringar - Medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 61326-2-6
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61326-2-6

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - EMC-fordringar - Del 2-6: Särskilda fordringar - Medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
In addition to the scope of International Standard IEC 61326-1, this part specifies minimum requirements for immunity and emissions regarding electromagnetic compatibility for in vitrodiagnostic medical equipment, taking into account the particularities and specific aspects of this electrical equipment and their electromagnetic environment.

Ämnesområden

Mätning och styrning av industriella processer (25.040.40) Elektromagnetiska störningar och elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) (33.100)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 61326-2-6

Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål - EMC-fordringar - Del 2-6: Särskilda fordringar - Medicinsk utrustning för in vitro-diagnostik
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 191 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 191 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK SVENSK ELSTANDARD

Internationell titel: Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In-vitro diagnostic (IVD) medical equipment

Artikelnummer: STD-3332449

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-06-19

Antal sidor: 12

Ersätter: SS-EN 61326

Ersätts av: SS-EN 61326-2-6