Standard Svensk standard · SS-EN 13302:2010

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av bituminösa bindemedels dynamiska viskositet med hjälp av rotationsviskosimeter

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13302:2018
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13302:2010

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av bituminösa bindemedels dynamiska viskositet med hjälp av rotationsviskosimeter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the determination of the dynamic viscosity of a variety of bituminous binders: modified and unmodified bituminous binders, bituminous emulsions, cut-back and fluxed bituminous binders, by means of a rotating spindle apparatus (a coaxial viscometer). Standard application temperatures are quoted, although the dynamic viscosity can be measured at other temperatures if required. Similarly, viscosity is quoted at standard rates of shear, although additional measures can be taken at varying shear rates if required. WARNING — The use of this standard may involve hazardous materials, operations and equipment. This standard does not purport to address all of the safety problems associated with its use. It is the responsibility of the user of this standard to establish appropriate safety and health practices and to determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Ämnesområden

Vaxer, bitumen och andra petroleumprodukter (75.140) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13302:2010

Bitumen och bituminösa bindemedel - Bestämning av bituminösa bindemedels dynamiska viskositet med hjälp av rotationsviskosimeter
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Bitumen and bituminous binders - Determination of dynamic viscosity of bituminous binder using a rotating spindle apparatus

Artikelnummer: STD-73505

Utgåva: 2

Fastställd: 2010-03-22

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 13302 , SS-EN 14896:2006 , SS-EN 13702-2:2004

Ersätts av: SS-EN 13302:2018