Standard Svensk standard · SS-EN 13074-2:2011

Bitumen och bituminösa bindemedel - Återvinning av bindemedel från bitumenemulsioner eller bitumenlösning eller fluxade bituminösa bindemedel - Del 2: Stabilisering efter återvinning genom indunstning

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 13074-2:2019
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13074-2:2011

Bitumen och bituminösa bindemedel - Återvinning av bindemedel från bitumenemulsioner eller bitumenlösning eller fluxade bituminösa bindemedel - Del 2: Stabilisering efter återvinning genom indunstning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies a method for the stabilisation at 85 °C for 24 h of a binder after recovery from a bituminous emulsion or from a cut-back or fluxed bitumen for further testing. It applies to all types of bituminous emulsions, modified with polymers or non-modified, and as well as to all types of cut-back and fluxed bitumens, both modified with polymers and non-modified. The recovery test method is specified in EN 13074-1. WARNING — The use of this document may involve hazardous materials, operations and equipment. This document does not purport to address all of the safety problems associated with its use. The hazards associated with the use of this method have been assessed using cut-back bitumen containing 10 % kerosene and 90 % 160/220 penetration grade bitumen and were found low enough to be acceptable. However it is the responsibility of the user of this document to establish appropriate safety and health practices and determine the applicability of regulatory limitations prior to use.

Ämnesområden

Vaxer, bitumen och andra petroleumprodukter (75.140) Bindemedel, fogprodukter (91.100.50)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 13074-2:2011

Bitumen och bituminösa bindemedel - Återvinning av bindemedel från bitumenemulsioner eller bitumenlösning eller fluxade bituminösa bindemedel - Del 2: Stabilisering efter återvinning genom indunstning
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Vägmaterial, SIS/TK 202

Internationell titel: Bitumen and bituminous binders - Recovery of binder from bituminous emulsion or cut-back or fluxed bituminous binders - Part 2: Stabilisation after recovery by evaporation

Artikelnummer: STD-76950

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-03-10

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 14895:2006

Ersätts av: SS-EN 13074-2:2019