Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19901-3:2011

Petroleum- och naturgasindustrier - Specifika krav på havsbaserade strukturer - Del 3: Toppstrukturer (ISO 19901-3:2010)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 19901-3:2014
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19901-3:2011

Petroleum- och naturgasindustrier - Specifika krav på havsbaserade strukturer - Del 3: Toppstrukturer (ISO 19901-3:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 19901 gives requirements for the design, fabrication, installation, modification and structural integrity management for the topsides structure for an oil and gas platform. It complements ISO 19902, ISO 19903, ISO 19904-1, ISO 19905-1 and ISO 19906, which give requirements for various forms of support structure. Requirements in this part of ISO 19901 concerning modifications and maintenance relate only to those aspects that are of direct relevance to the structural integrity of the topsides structure. The actions on (structural components of) the topsides structure are derived from this part of ISO 19901, where necessary in combination with other International Standards in the ISO 19901 series. The resistances of structural components of the topsides structure can be determined by the use of international or national building codes, as specified in this part of ISO 19901. If any part of the topsides structure forms part of the primary structure of the overall structural system of the whole platform, the requirements of this part of ISO 19901 are supplemented with applicable requirements in ISO 19902, ISO 19903, ISO 19904-1, ISO 19905-1 and ISO 19906. This part of ISO 19901 is applicable to the topsides of offshore structures for the petroleum and natural gas industries, as follows: - topsides of fixed offshore structures; - discrete structural units placed on the hull structures of floating offshore structures and mobile offshore units; - certain aspects of the topsides of arctic structures. This part of ISO 19901 is not applicable to those parts of the superstructure of floating structures that form part of the overall structural system of the floating structure; these parts come under the provisions of ISO 19904-1. This part of ISO 19901 only applies to the structure of modules on a floating structure that do not contribute to the overall integrity of the floating structural system.

Ämnesområden

Prospektering och utvinning (75.180.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 19901-3:2011

Petroleum- och naturgasindustrier - Specifika krav på havsbaserade strukturer - Del 3: Toppstrukturer (ISO 19901-3:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 847 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 847 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 3: Topsides structure (ISO 19901-3:2010)

Artikelnummer: STD-76224

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-01-03

Antal sidor: 136

Ersätts av: SS-EN ISO 19901-3:2014