Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13680:2010

Petroleum- och naturgasindustri - Sömlösa rör av korrosionshärdiga legeringar för infodring, rördragning och användning som hylsor - Tekniska leveransbestämmelser (ISO 13680:2010)

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 13680:2020
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13680:2010

Petroleum- och naturgasindustri - Sömlösa rör av korrosionshärdiga legeringar för infodring, rördragning och användning som hylsor - Tekniska leveransbestämmelser (ISO 13680:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This International Standard specifies the technical delivery conditions for corrosion-resistant alloy seamless tubulars for casing, tubing and coupling stock for two product specification levels: - PSL-1, which is the basis of this International Standard; - PSL-2, which provides additional requirements for a product that is intended to be both corrosion resistant and cracking resistant for the environments and qualification method specified in ISO 15156-3 and Annex G of this International Standard. At the option of the manufacturer, PSL-2 products can be provided in lieu of PSL-1. NOTE 1 The corrosion-resistant alloys included in this International Standard are special alloys in accordance with ISO 4948-1 and ISO 4948-2. This International Standard is applicable to the following four groups of product: a) group 1, which is composed of stainless alloys with a martensitic or martensitic/ferritic structure; b) group 2, which is composed of stainless alloys with a ferritic-austenitic structure, such as duplex and super-duplex stainless alloy; c) group 3, which is composed of stainless alloys with an austenitic structure (iron base); d) group 4, which is composed of nickel-based alloys with an austenitic structure (nickel base). This International Standard contains no provisions relating to the connection of individual lengths of pipe. NOTE 2 The connection or joining method can influence the corrosion performance of the materials specified in this International Standard. NOTE 3 It is necessary to recognize that not all PSL-1 categories and grades can be made cracking resistant in accordance with ISO 15156-3 and are, therefore, not included in PSL-2.

Ämnesområden

Prospektering och utvinning (75.180.10) Stålrör (77.140.75)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 13680:2010

Petroleum- och naturgasindustri - Sömlösa rör av korrosionshärdiga legeringar för infodring, rördragning och användning som hylsor - Tekniska leveransbestämmelser (ISO 13680:2010)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 731 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 731 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 769,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Korrosion i jord och vätskor, SIS/TK 146/AG 64

Internationell titel: Petroleum and natural gas industries - Corrosion-resistant alloy seamless tubes for use as casing, tubing and coupling stock - Technical delivery conditions (ISO 13680:2010)

Artikelnummer: STD-75486

Utgåva: 3

Fastställd: 2010-09-30

Antal sidor: 104

Ersätter: SS-EN ISO 13680:2008

Ersätts av: SS-EN ISO 13680:2020