Standard Svensk standard · SS-EN 15290:2011

Fasta biobränslen - Bestämning av huvudelement - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na och Ti

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN ISO 16967:2015
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15290:2011

Fasta biobränslen - Bestämning av huvudelement - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na och Ti
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies methods for the determination of major elements of solid biofuels respectively of their ashes, which are Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na, Ti. The determination of other elements such as barium (Ba) and manganese (Mn) is also possible with the methods described in this European Standard. The European Standard includes two parts: Part A describes the direct determination on the fuel, this method is also applicable for sulfur and minor elements, Part B gives a method of determination on a prepared 550 °C ash.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15290:2011

Fasta biobränslen - Bestämning av huvudelement - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na och Ti
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid biofuels - Determination of major elements - Al, Ca, Fe, Mg, P, K, Si, Na and Ti

Artikelnummer: STD-76605

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-02-28

Antal sidor: 28

Ersätter: SIS-CEN/TS 15290:2006

Ersätts av: SS-EN ISO 16967:2015