Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 15442.2008

Fasta återvunna bränslen - Provtagningsmetoder

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15442:2011
Omfattning
This Technical Specification describes methods for taking samples of solid recovered fuels for example from production plants, from deliveries or from stock. It includes manual and mechanical methods.
It is not applicable to solid recovered fuels that are formed by liquid or sludge, but it includes dewatered sludge.

Ämnesområden

Fasta bränslen (75.160.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Fasta bränslen, SIS/TK 412

Internationell titel: Solid recovered fuels - Methods for sampling

Artikelnummer: STD-64592

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-01-02

Antal sidor: 60

Ersätts av: SS-EN 15442:2011