Standard Svensk standard · SS-EN 15518-3:2011

Utrustning för underhåll av vintervägar - Vägväderinformationssystem, VViS - Del 3: Krav på värden uppmätta med stationära utrustningar

Status: Upphävd

· Ersätts av: SS-EN 15518-3:2024
Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15518-3:2011

Utrustning för underhåll av vintervägar - Vägväderinformationssystem, VViS - Del 3: Krav på värden uppmätta med stationära utrustningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the terminology and performance requirements for all components of stationary equipment within a Road Weather Information Systems (RWIS).

Ämnesområden

Geologi, meteorologi, hydrologi (07.060) Installationer och utrustning för avfallshantering (13.030.40) IT- tillämpningar inom övriga områden (35.240.99)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 15518-3:2011

Utrustning för underhåll av vintervägar - Vägväderinformationssystem, VViS - Del 3: Krav på värden uppmätta med stationära utrustningar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Utrustning för vägunderhåll, SIS/TK 455

Internationell titel: Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 3: Requirements on measured values of stationary equipments

Artikelnummer: STD-76518

Utgåva: 1

Fastställd: 2011-02-15

Antal sidor: 20

Ersätts av: SS-EN 15518-3:2024